dilluns, 7 de novembre del 2016

Què fem a les sessions de psicomotricitat?
El nostre objectiu principal és el d'acompanyar i ajudar en la maduració global dels fillets i filletes. És per açò que partim de la seva activitat espontània, però no entesa de qualsevol manera, sinó jugada en un marc espacial, temporal, amb un material determinat i amb la presència de l'adult.

És en aquest context que la mestra de psicomotricitat prepara la sala i la sessió pensant en el grup d'infants que la utilitzaran. Es disposa d'uns materials específics pensats per facilitar l'expressivitat motriu, distribuint-los per la sala tenint en compte que hi haurà:
  • Un espai per als rituals d'entrada i de sortida.

  • Un espai per a la sensoriomotricitat i el joc.


  • Un espai per a la representació.